Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rävlanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rävlanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rävlanda 1374 17,1% 33,5% 23,0% 26,4% 5,0% 49,5% 50,5%   1,7%
Summa 1374 17,1% 33,5% 23,0% 26,4% 5,0% 49,5% 50,5% 1,7%

http://www.val.se