Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Säteriet-Bråta m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Säteriet-Bråta m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säteriet-Bråta m.fl. 1443 21,0% 41,0% 21,0% 17,0% 5,0% 48,4% 51,6%   2,1%
Summa 1443 21,0% 41,0% 21,0% 17,0% 5,0% 48,4% 51,6% 2,1%

http://www.val.se