Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hällingsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hällingsjö

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hällingsjö 1192 14,8% 35,7% 25,9% 23,7% 4,0% 53,8% 46,2%   1,2%
Summa 1192 14,8% 35,7% 25,9% 23,7% 4,0% 53,8% 46,2% 1,2%

http://www.val.se