Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landvetter centrum V-Skårtorp m.fl. 1420 13,2% 39,2% 23,1% 24,6% 5,3% 47,7% 52,3%   1,7%
Summa 1420 13,2% 39,2% 23,1% 24,6% 5,3% 47,7% 52,3% 1,7%

http://www.val.se