Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Härryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Härryda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härryda 1330 16,8% 34,4% 26,8% 22,0% 5,6% 54,4% 45,6%   2,3%
Summa 1330 16,8% 34,4% 26,8% 22,0% 5,6% 54,4% 45,6% 2,3%

http://www.val.se