Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mölnlycke centrum m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mölnlycke centrum m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mölnlycke centrum m.fl. 1361 16,2% 24,5% 18,5% 40,8% 4,8% 44,5% 55,5%   1,9%
Summa 1361 16,2% 24,5% 18,5% 40,8% 4,8% 44,5% 55,5% 1,9%

http://www.val.se