Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Högadal-Övre Skogen m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Högadal-Övre Skogen m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Högadal-Övre Skogen m.fl. 1106 15,1% 34,9% 29,5% 20,5% 7,0% 49,7% 50,3%   2,0%
Summa 1106 15,1% 34,9% 29,5% 20,5% 7,0% 49,7% 50,3% 2,0%

http://www.val.se