Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Djupedalsäng m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Djupedalsäng m.fl.

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djupedalsäng m.fl. 1279 14,2% 31,7% 25,8% 28,3% 5,9% 47,5% 52,5%   1,9%
Summa 1279 14,2% 31,7% 25,8% 28,3% 5,9% 47,5% 52,5% 1,9%

http://www.val.se