Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagge-Harnäs m.fl. 1266 12,0% 31,9% 33,4% 22,7% 5,0% 52,8% 47,2% 1,7%  
Morgårdshammar-Gubbo 1581 15,0% 29,9% 29,9% 25,2% 7,0% 51,5% 48,5% 1,7%  
Smedjebacken C 1068 12,6% 24,6% 19,9% 42,9% 4,6% 47,3% 52,7% 4,3%  
Smedjebacken N 1393 15,8% 27,4% 34,5% 22,4% 6,1% 50,8% 49,2% 2,4%  
Smedjebacken S 1288 15,1% 29,0% 26,9% 29,1% 7,3% 50,2% 49,8% 2,6%  
Söderbärke-Malingsbo 1655 10,8% 27,1% 29,4% 32,7% 5,3% 51,3% 48,7% 2,4%  
Sörbo-Vad 455 13,6% 28,8% 32,5% 25,1% 6,2% 50,3% 49,7% 3,1%  
Smedjebacken 8706 13,5% 28,4% 29,5% 28,6% 5,9% 50,8% 49,2% 2,5%

http://www.val.se