Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön - Smedjebacken S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedjebacken S 1288 15,1% 29,0% 26,9% 29,1% 7,3% 50,2% 49,8% 2,6%  
Summa 1288 15,1% 29,0% 26,9% 29,1% 7,3% 50,2% 49,8% 2,6%

http://www.val.se