Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön - Söderbärke-Malingsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderbärke-Malingsbo 1655 10,8% 27,1% 29,4% 32,7% 5,3% 51,3% 48,7% 2,4%  
Summa 1655 10,8% 27,1% 29,4% 32,7% 5,3% 51,3% 48,7% 2,4%

http://www.val.se