Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön - Sörbo-Vad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sörbo-Vad 455 13,6% 28,8% 32,5% 25,1% 6,2% 50,3% 49,7% 3,1%  
Summa 455 13,6% 28,8% 32,5% 25,1% 6,2% 50,3% 49,7% 3,1%

http://www.val.se