Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön - Hagge-Harnäs m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagge-Harnäs m.fl. 1266 12,0% 31,9% 33,4% 22,7% 5,0% 52,8% 47,2% 1,7%  
Summa 1266 12,0% 31,9% 33,4% 22,7% 5,0% 52,8% 47,2% 1,7%

http://www.val.se