Till sidans innehåll | Välj annat område |

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Smedjebacken - Ålder och kön - Morgårdshammar-Gubbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Morgårdshammar-Gubbo 1581 15,0% 29,9% 29,9% 25,2% 7,0% 51,5% 48,5% 1,7%  
Summa 1581 15,0% 29,9% 29,9% 25,2% 7,0% 51,5% 48,5% 1,7%

http://www.val.se