Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - Vimmerby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djursdala 356 16,9% 25,3% 29,5% 28,4% 6,7% 52,2% 47,8% 2,0%  
Frödinge 822 14,4% 28,6% 29,0% 28,1% 5,4% 50,1% 49,9% 1,5%  
Gullringen 638 14,3% 22,9% 26,3% 36,5% 4,4% 53,9% 46,1% 6,4%  
Locknevi 398 13,6% 23,1% 28,4% 34,9% 6,3% 53,8% 46,2% 4,8%  
Rumskulla-Pelarne 560 13,6% 22,3% 27,5% 36,6% 4,5% 53,8% 46,2% 5,7%  
Storebro 903 14,4% 26,5% 23,8% 35,3% 5,6% 51,5% 48,5% 3,0%  
Södra Vi 1215 14,7% 30,6% 24,7% 30,0% 4,9% 51,8% 48,2% 1,7%  
Tuna 567 13,6% 23,3% 29,6% 33,5% 5,3% 52,2% 47,8% 3,0%  
Vimmerby 1 1436 21,7% 26,2% 23,9% 28,3% 6,3% 49,7% 50,3% 1,9%  
Vimmerby 2 1371 17,7% 27,4% 22,6% 32,4% 6,3% 48,1% 51,9% 5,0%  
Vimmerby 3 1381 16,3% 29,1% 18,8% 35,8% 5,9% 48,9% 51,1% 0,9%  
Vimmerby 4 1365 27,8% 26,8% 20,4% 25,0% 7,8% 48,7% 51,3% 3,0%  
Vimmerby 5 1265 13,8% 33,3% 28,9% 24,0% 6,1% 51,1% 48,9% 1,7%  
Vimmerby 12277 17,2% 27,5% 24,6% 30,7% 5,9% 50,5% 49,5% 2,8%

http://www.val.se