Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - Södra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Vi 1215 14,7% 30,6% 24,7% 30,0% 4,9% 51,8% 48,2% 1,7%  
Summa 1215 14,7% 30,6% 24,7% 30,0% 4,9% 51,8% 48,2% 1,7%

http://www.val.se