Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - Djursdala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djursdala 356 16,9% 25,3% 29,5% 28,4% 6,7% 52,2% 47,8% 2,0%  
Summa 356 16,9% 25,3% 29,5% 28,4% 6,7% 52,2% 47,8% 2,0%

http://www.val.se