Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - Locknevi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Locknevi 398 13,6% 23,1% 28,4% 34,9% 6,3% 53,8% 46,2% 4,8%  
Summa 398 13,6% 23,1% 28,4% 34,9% 6,3% 53,8% 46,2% 4,8%

http://www.val.se