Val till kommunfullmäktige i Vimmerby - Ålder och kön - Vimmerby 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vimmerby 2 1371 17,7% 27,4% 22,6% 32,4% 6,3% 48,1% 51,9% 5,0%  
Summa 1371 17,7% 27,4% 22,6% 32,4% 6,3% 48,1% 51,9% 5,0%

http://www.val.se