Val till kommunfullmäktige i Bollebygd - Ålder och kön - Bollebygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Syd 1675 17,4% 33,4% 23,8% 25,4% 6,6% 48,4% 51,6% 2,4%  
Bollebygd Väst 1411 13,4% 35,7% 28,4% 22,5% 5,2% 52,3% 47,7% 3,4%  
Bollebygd Öst 1407 12,8% 31,8% 24,1% 31,3% 4,8% 49,4% 50,6% 2,6%  
Olsfors 1203 16,0% 31,9% 27,3% 24,8% 6,0% 51,7% 48,3% 6,2%  
Töllsjö 961 14,2% 35,1% 25,6% 25,2% 6,8% 52,9% 47,1% 2,8%  
Bollebygd 6657 14,9% 33,5% 25,7% 25,9% 5,8% 50,7% 49,3% 3,4%

http://www.val.se