Val till kommunfullmäktige i Bollebygd - Ålder och kön - Bollebygd Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Öst 1407 12,8% 31,8% 24,1% 31,3% 4,8% 49,4% 50,6% 2,6%  
Summa 1407 12,8% 31,8% 24,1% 31,3% 4,8% 49,4% 50,6% 2,6%

http://www.val.se