Val till kommunfullmäktige i Bollebygd - Ålder och kön - Bollebygd Syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Syd 1675 17,4% 33,4% 23,8% 25,4% 6,6% 48,4% 51,6% 2,4%  
Summa 1675 17,4% 33,4% 23,8% 25,4% 6,6% 48,4% 51,6% 2,4%

http://www.val.se