Val till kommunfullmäktige i Bollebygd - Ålder och kön - Bollebygd Väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Väst 1411 13,4% 35,7% 28,4% 22,5% 5,2% 52,3% 47,7% 3,4%  
Summa 1411 13,4% 35,7% 28,4% 22,5% 5,2% 52,3% 47,7% 3,4%

http://www.val.se