Val till kommunfullmäktige i Bollebygd - Ålder och kön - Töllsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Töllsjö 961 14,2% 35,1% 25,6% 25,2% 6,8% 52,9% 47,1% 2,8%  
Summa 961 14,2% 35,1% 25,6% 25,2% 6,8% 52,9% 47,1% 2,8%

http://www.val.se