Val till kommunfullmäktige i Vara - Ålder och kön - Vara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arentorp 1337 15,6% 31,1% 28,0% 25,3% 5,6% 52,4% 47,6% 2,5%  
Kvänum 1749 16,9% 25,9% 26,9% 30,2% 5,8% 51,3% 48,7% 5,0%  
Larv 1073 16,0% 27,9% 28,3% 27,8% 5,3% 53,3% 46,7% 3,3%  
Levene 1452 15,8% 27,5% 26,7% 30,0% 5,7% 52,1% 47,9% 4,5%  
Skarstad 1374 15,0% 31,4% 27,5% 26,1% 5,7% 51,9% 48,1% 4,0%  
Vara Västra 1912 17,8% 28,0% 23,5% 30,7% 6,1% 47,9% 52,1% 1,6%  
Vara Östra 1948 20,0% 27,6% 20,8% 31,6% 7,0% 49,6% 50,4% 4,1%  
Vedum 1728 18,3% 29,6% 24,5% 27,6% 7,9% 52,5% 47,5% 4,3%  
Vara 12573 17,2% 28,5% 25,4% 29,0% 6,2% 51,1% 48,9% 3,7%

http://www.val.se