Val till kommunfullmäktige i Vara - Ålder och kön - Levene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Levene 1452 15,8% 27,5% 26,7% 30,0% 5,7% 52,1% 47,9% 4,5%  
Summa 1452 15,8% 27,5% 26,7% 30,0% 5,7% 52,1% 47,9% 4,5%

http://www.val.se