Val till kommunfullmäktige i Vara - Ålder och kön - Vara Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vara Östra 1948 20,0% 27,6% 20,8% 31,6% 7,0% 49,6% 50,4% 4,1%  
Summa 1948 20,0% 27,6% 20,8% 31,6% 7,0% 49,6% 50,4% 4,1%

http://www.val.se