Val till kommunfullmäktige i Vara - Ålder och kön - Vedum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vedum 1728 18,3% 29,6% 24,5% 27,6% 7,9% 52,5% 47,5% 4,3%  
Summa 1728 18,3% 29,6% 24,5% 27,6% 7,9% 52,5% 47,5% 4,3%

http://www.val.se