Val till kommunfullmäktige i Vara - Ålder och kön - Vara Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vara Västra 1912 17,8% 28,0% 23,5% 30,7% 6,1% 47,9% 52,1% 1,6%  
Summa 1912 17,8% 28,0% 23,5% 30,7% 6,1% 47,9% 52,1% 1,6%

http://www.val.se