Val till kommunfullmäktige i Laxå - Ålder och kön - Laxå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finnerödja 1258 11,4% 25,9% 28,6% 34,1% 4,1% 52,3% 47,7% 5,2%  
Laxå Centrala 1258 15,7% 22,0% 19,8% 42,5% 5,1% 47,5% 52,5% 3,5%  
Laxå-Kanalområdet 979 15,5% 26,1% 25,7% 32,6% 5,9% 51,4% 48,6% 3,6%  
Röfors 563 11,9% 26,8% 34,5% 26,8% 5,7% 53,1% 46,9% 2,5%  
Skagershult 484 12,6% 26,9% 28,3% 32,2% 4,1% 52,5% 47,5% 3,9%  
Laxå 4542 13,7% 25,1% 26,2% 35,0% 5,0% 50,9% 49,1% 3,9%

http://www.val.se