Val till kommunfullmäktige i Laxå - Ålder och kön - Skagershult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skagershult 484 12,6% 26,9% 28,3% 32,2% 4,1% 52,5% 47,5% 3,9%  
Summa 484 12,6% 26,9% 28,3% 32,2% 4,1% 52,5% 47,5% 3,9%

http://www.val.se