Val till kommunfullmäktige i Laxå - Ålder och kön - Laxå Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Laxå Centrala 1258 15,7% 22,0% 19,8% 42,5% 5,1% 47,5% 52,5% 3,5%  
Summa 1258 15,7% 22,0% 19,8% 42,5% 5,1% 47,5% 52,5% 3,5%

http://www.val.se