Val till kommunfullmäktige i Laxå - Ålder och kön - Finnerödja

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Finnerödja 1258 11,4% 25,9% 28,6% 34,1% 4,1% 52,3% 47,7% 5,2%  
Summa 1258 11,4% 25,9% 28,6% 34,1% 4,1% 52,3% 47,7% 5,2%

http://www.val.se