Val till kommunfullmäktige i Laxå - Ålder och kön - Röfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Röfors 563 11,9% 26,8% 34,5% 26,8% 5,7% 53,1% 46,9% 2,5%  
Summa 563 11,9% 26,8% 34,5% 26,8% 5,7% 53,1% 46,9% 2,5%

http://www.val.se