Val till kommunfullmäktige i Kungsör - Ålder och kön - Kungsör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1450 18,7% 26,6% 21,6% 33,2% 5,5% 48,6% 51,4% 6,8%  
Haga - Skillinge 1244 15,3% 27,4% 26,1% 31,2% 6,1% 51,1% 48,9% 3,1%  
Runna - Granhammar 1602 13,4% 29,2% 25,0% 32,5% 4,7% 49,7% 50,3% 4,4%  
Torpa - Malmberga 983 14,1% 31,3% 29,8% 24,7% 5,3% 50,5% 49,5% 1,8%  
Valskog - Kungs-Barkarö 1160 13,6% 29,7% 27,7% 29,0% 6,6% 51,9% 48,1% 3,8%  
Kungsör 6439 15,1% 28,7% 25,7% 30,6% 5,6% 50,2% 49,8% 4,2%

http://www.val.se