Val till kommunfullmäktige i Kungsör - Ålder och kön - Valskog - Kungs-Barkarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Valskog - Kungs-Barkarö 1160 13,6% 29,7% 27,7% 29,0% 6,6% 51,9% 48,1% 3,8%  
Summa 1160 13,6% 29,7% 27,7% 29,0% 6,6% 51,9% 48,1% 3,8%

http://www.val.se