Val till kommunfullmäktige i Kungsör - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1450 18,7% 26,6% 21,6% 33,2% 5,5% 48,6% 51,4% 6,8%  
Summa 1450 18,7% 26,6% 21,6% 33,2% 5,5% 48,6% 51,4% 6,8%

http://www.val.se