Val till kommunfullmäktige i Kungsör - Ålder och kön - Haga - Skillinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haga - Skillinge 1244 15,3% 27,4% 26,1% 31,2% 6,1% 51,1% 48,9% 3,1%  
Summa 1244 15,3% 27,4% 26,1% 31,2% 6,1% 51,1% 48,9% 3,1%

http://www.val.se