Val till kommunfullmäktige i Kungsör - Ålder och kön - Runna - Granhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Runna - Granhammar 1602 13,4% 29,2% 25,0% 32,5% 4,7% 49,7% 50,3% 4,4%  
Summa 1602 13,4% 29,2% 25,0% 32,5% 4,7% 49,7% 50,3% 4,4%

http://www.val.se