Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Ålder och kön - Älvdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Idre 987 14,1% 27,1% 27,9% 31,0% 6,0% 51,4% 48,6% 7,3%  
Kyrkbyn 1666 16,2% 27,1% 23,8% 32,8% 5,0% 48,3% 51,7% 3,4%  
Rot 997 14,2% 31,4% 22,5% 31,9% 4,7% 52,5% 47,5% 1,9%  
Särna 832 12,0% 22,4% 26,3% 39,3% 3,8% 53,4% 46,6% 5,8%  
Väster-Myckeläng 729 15,1% 23,5% 30,0% 31,4% 3,7% 54,9% 45,1% 0,8%  
Åsen 538 13,9% 24,3% 25,1% 36,6% 4,3% 52,4% 47,6% 3,0%  
Älvdalen 5749 14,5% 26,4% 25,6% 33,5% 4,7% 51,5% 48,5% 3,8%

http://www.val.se