Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Ålder och kön - Åsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsen 538 13,9% 24,3% 25,1% 36,6% 4,3% 52,4% 47,6% 3,0%  
Summa 538 13,9% 24,3% 25,1% 36,6% 4,3% 52,4% 47,6% 3,0%

http://www.val.se