Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Ålder och kön - Idre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Idre 987 14,1% 27,1% 27,9% 31,0% 6,0% 51,4% 48,6% 7,3%  
Summa 987 14,1% 27,1% 27,9% 31,0% 6,0% 51,4% 48,6% 7,3%

http://www.val.se