Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Ålder och kön - Kyrkbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbyn 1666 16,2% 27,1% 23,8% 32,8% 5,0% 48,3% 51,7% 3,4%  
Summa 1666 16,2% 27,1% 23,8% 32,8% 5,0% 48,3% 51,7% 3,4%

http://www.val.se