Val till kommunfullmäktige i Älvdalen - Ålder och kön - Väster-Myckeläng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster-Myckeläng 729 15,1% 23,5% 30,0% 31,4% 3,7% 54,9% 45,1% 0,8%  
Summa 729 15,1% 23,5% 30,0% 31,4% 3,7% 54,9% 45,1% 0,8%

http://www.val.se