Val till kommunfullmäktige i Vaggeryd - Ålder och kön - Byarum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byarum 1 936 16,9% 39,9% 25,2% 18,1% 6,3% 50,2% 49,8% 1,6%  
Summa 936 16,9% 39,9% 25,2% 18,1% 6,3% 50,2% 49,8% 1,6%

http://www.val.se