Val till kommunfullmäktige i Vaggeryd - Ålder och kön - Byarum 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byarum 2 1415 23,5% 33,6% 21,3% 21,6% 6,9% 50,7% 49,3% 5,3%  
Summa 1415 23,5% 33,6% 21,3% 21,6% 6,9% 50,7% 49,3% 5,3%

http://www.val.se