Val till kommunfullmäktige i Vaggeryd - Ålder och kön - Åker-Hagshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åker-Hagshult 876 14,4% 29,7% 29,3% 26,6% 5,1% 51,9% 48,1% 4,7%  
Summa 876 14,4% 29,7% 29,3% 26,6% 5,1% 51,9% 48,1% 4,7%

http://www.val.se