Val till kommunfullmäktige i Vaggeryd - Ålder och kön - Byarum-Bondstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byarum-Bondstorp 949 11,9% 33,9% 30,3% 23,8% 3,9% 52,3% 47,7% 2,3%  
Summa 949 11,9% 33,9% 30,3% 23,8% 3,9% 52,3% 47,7% 2,3%

http://www.val.se