Val till kommunfullmäktige i Vaggeryd - Ålder och kön - Tofteryd 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tofteryd 1 1747 17,8% 34,2% 23,6% 24,4% 6,3% 50,6% 49,4% 3,2%  
Summa 1747 17,8% 34,2% 23,6% 24,4% 6,3% 50,6% 49,4% 3,2%

http://www.val.se