Val till kommunfullmäktige i Sävsjö - Ålder och kön - Sävsjö stad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sävsjö stad 1870 19,6% 30,3% 23,3% 26,8% 7,2% 48,6% 51,4% 4,7%  
Summa 1870 19,6% 30,3% 23,3% 26,8% 7,2% 48,6% 51,4% 4,7%

http://www.val.se